Målet med tilskuddet er å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn. Tilskuddet skal bidra til å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i det norske samfunnet.

Stortinget har vedtatt følgende fordeling de siste årene:

OrganisasjonTilskudd 2018 (kr)Tilskudd 2017 (kr)
Antirasistisk senter (ARS) 2 175 000 2 175 000
Caritas 2 000 000 2 000 000
Human Rights Service (HRS) 1 835 000 1 835 000
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 600 000 600 000
JustUnity 900 000 500 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 1 265 000 1 265 000
LIM – Likestilling, integrering, mangfold 700 000 700 000
Minotenk – minoritetspolitisk tenketank 3 000 000 2 000 000
MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 2 050 000 2 050 000
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk 500 000 500 000
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 2 630 000 2 630 000
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) 1 440 000 1 440 000
Samora 1 500 000 1 500 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 5 350 000 2 350 000
Stiftelsen Fargespill 2 000 000 2 000 000
Utrop 500 000 500 000
Totalt 28 445 000 24 045 000

Kontaktperson: Hamzah Nordahl-Rajpoot