Dette tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak får et fulltids kvalifiseringsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov.

For mer detaljer om ordningen se rundskriv under.