Hva gjelder ordningen?

Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner tilskudd til prosjekter som:

  • er rettet mot personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet eller karriereveiledning og jobb tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner
  • styrker mangfoldet i virksomheter i privat og offentlig sektor og tilfører dem ny kompetanse og nye erfaringer

Det er både virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner samt kommuner og fylkeskommuner som kan få støtte. 

Mer detaljerte regler for ordningen kan du laste ned nederst på denne siden.

Disse fikk tilskudd i 2018

Tabell: overiskt over tilskuddsmottakere
MottakerProsjektBeløp (kr)
Asker Næringsråd  Gründersjansenn 2018 – Asker og Bærum 450 000 
Fjell kommune Rett i jobb i Fjell kommune 400 000
Seema AS SeemaMentor 600 000
Stavanger kommune  Tidlig og langsiktig kopling til arbeidslivet 400 000
VINN Med næringslivet som drivkraft for inkludering 350 000
Oslo kommune  OXLO – Mentorordning  390 000
Contento AS  New Local Future  560 000
Næringsforeningen i Drammensregionen Mentorordningen – Internasjonale Drammen  400 000
Høgskulen i Volda  Jobbmentor 2.0  300 000
Utrop  Mentorordning for journalister  100 000
Politidirektoratet Politiets mentoringprogram 195 000
Trondheim kommune  Mentorprogram INN  465 000
Kristiansand Øst Soroptimistklubb Soroptimist International Norways Mentorprogram  15 000
Arendal – Grimstad Soroptimistklubb  Norske Soroptimisters Mentorprogram Sørlandet 75 000

Krav til deg som har fått tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

  • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
  • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
  • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
  • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
  • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Vil du søke tilskudd for 2019?

Vi lyser ut midlene etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet (med forbehold om at ordningen videreføres). Det skjer som regel i desember.

Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet januar/februar.

I mellomtiden kan du lese mer om årets regler for tilskuddsordningen nederst på denne siden. Vi kan ikke garantere at reglene blir helt like neste år, men du vil kunne se om dette er noe for din organisasjon.

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.

Har du spørsmål? 

Ta i så fall kontakt med Morten Sonniks (e-post: moso@imdi.no; telefon: 90 24 15 23).