Disse kan søke

Det er lokale frivillige og innvandrerorganisasjoner i disse kommunene som kan søke om tilskuddet:

 • Arendal
 • Bergen
 • Bodø
 • Bærum
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Gjøvik
 • Hamar
 • Kristiansand 
 • Oslo
 • Sandefjord
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Skedsmo
 • Skien
 • Stavanger
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Ålesund

Organisasjoner som søker tilskudd må:

 • være registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene)
 • ha registrert adresse i en av de 20 kommunene

Frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Lokale frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte fra kommunen hvis:

 • de har eksistert i mer enn to år, og
 • har medlemmer som er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte kan ikke søke om dette tilskuddet.

Slik søker du

Det er de 20 kommunene som lyser ut midlene, setter søknadsfrister og behandler søknadene. Følg med på nettsiden til den enkelte kommune for mer informasjon.

Kontaktpersoner i de 20 kommunene:

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Ina Cecilie Jørgensen ina.cecilie.jorgensen@arendal.kommune.no 99693975
Bergen kommune Sølve Sætre Solve.Saetre@bergen.kommune.no 95763165
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bobo.kommune.no 41680446
Bærum kommune Andrea Rivrud Wielunski andrea.wielunski@baerum.kommune.no 91196764
Drammen kommune Ranvei van Der Meij ranvei.van.der.meij@drmk.no 91719546
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97090703
Gjøvik kommune Solveig Rønningen Solveig.Ronningen@gjovik.kommune.no  95056378
Hamar kommune Wenche Haslie Wenche.Haslie@hamar.kommune.no 98696117
Kristiansand kommune Jørgen Skauge  Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no 45286604 
Oslo kommune Bodil Fremstad  bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no 41587122
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud  øyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92260170
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen  liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92633009
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48179801
Skedsmo kommune  Nina Langfeldt  ninlang@skedsmo.kommune.no 93210750
Skien kommune Caroline Wahlstrøm  carolne.wahlstrom@skien.kommune.no 95937426
Stavanger kommune  Atle Melangen   atle.melangen@stavanger.kommune.no 90987547 
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana   evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95035418 
Trondheim kommune Stine Kvam  stine.kvam@trondheim.kommune.no 95263270
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46415147 
 Ålesund kommune Bernt Are Wiig bernt.are.wiig@alesund.kommune.no 92093906 

 

 

 

 

Bergen kommune

Sølve Sætre

Solve.Saetre@bergen.kommune.no

95763165