Disse kan søke

Det er lokale frivillige og innvandrerorganisasjoner i disse kommunene som kan søke om tilskuddet:

 • Arendal
 • Bergen
 • Bodø
 • Bærum
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Gjøvik
 • Hamar
 • Kristiansand 
 • Oslo
 • Sandefjord
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Skedsmo
 • Skien
 • Stavanger
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Ålesund

Organisasjoner som søker tilskudd må:

 • være registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene)
 • ha registrert adresse i en av de 20 kommunene

Frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Lokale frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte fra kommunen hvis:

 • de har eksistert i mer enn to år, og
 • har medlemmer som er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte kan ikke søke om dette tilskuddet.

Slik søker du

Det er de 20 kommunene som lyser ut midlene, setter søknadsfrister og behandler søknadene. Følg med på nettsiden til den enkelte kommune for mer informasjon.