Disse kommunene kan få tilskudd

Kommunen kan få tilskudd hvis den alene eller sammen med andre kommuner oppfyller disse kriteriene:

 • Minst 5 prosent av befolkningen i kommunen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2, eller
 • Det bor minst 100 flyktninger og familiegjenforente til flyktninger med mindre enn 5-års botid i kommunen.

I denne tabellen kan du se hvilke kommuner som alene oppfyller ett eller begge disse kriteriene. Under tabellen kan du laste ned relevant statistikk for andre kommuner.

TABELL: KOMMUNER SOM KAN SØKE ALENE I 2018 (SORTERT ETTER FYLKE)
FylkeKommuner som kan søke alene
Akershus Asker, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås
Aust-Agder Arendal, Birkenes, Bykle, Evje og Hornnes, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårdshei, Åmli
Buskerud Drammen, Flå, Gol, Hole, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Ringerike, Rollag, Røyken, Øvre Eiker
Finnmark Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Lebesby, Loppa, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø
Hedmark Elverum, Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Tolga, Tynset
Hordaland Askøy, Austrheim,Bergen, Bømlo, Fjell, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Odda, Stord, Sund, Ullensvang, Ulvik, Voss, Øygarden
Møre og Romsdal Aukra, Aure, Halsa, Haram, Hareid, Kristiansund, Molde, Sunndal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Volda, Ørskog, Ørsta, Ålesund
Nordland Alstahaug, Andøy, Ballangen, Bodø, Brønnøy, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Gildeskål, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lødingen, Narvik, Nesna, Rana, Saltdal, Sortland, Vefsn, Vestvågøy, Vevelstad, Vågan
Oppland Etnedal, Gjøvik, Gran, Lillehammer, Lunner, Nordre land, Sel, Vang, Vestre Toten, Østre Toten, Øyer
Oslo Oslo
Rogaland Eigersund, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Utsira
Sogn og Fjordane Balestrand, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gloppen, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Sogndal, Stryn
Telemark Bamble, Bø, Kragerø, Nome, Notodden, Porsgrunn, Sauherad, Siljan, Skien, Tinn
Troms Bardu, Berg, Gratangen, Harstad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Torsken, Tranøy, Tromsø
Trøndelag Grong, Hitra, Indre Fosen, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Vikna
Vest-Agder Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Lyngdal, Mandal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral
Vestfold Færder, Horten, Holmestrand, Larvik, Sandefjord, Tønsberg
Østfold Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Moss, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg, Spydeberg

Dette kan kommunen få tilskudd til

Kommunen kan få tilskudd til prosjekter som skal øke kvaliteten og bedre resultatene i integreringsarbeidet, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Krav til prosjektet

Prosjektet kan være:

 • forprosjekt (inneholder utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet, samt en plan for gjennomføring av hovedprosjektet)
 • hovedprosjekt hvis kommunen fikk støtte til forprosjekt i 2017
 • nye prosjekt
 • videreføring av prosjekt som ble igangsatt i 2017 eller 2016

Prosjektet kan vare i ett eller flere år, men ikke mer enn tre år.

Kommunen skal bidra med egenfinansiering i prosjektet. Egenfinansiering i form av faste stillingsressurser skal kvantifiseres med et kronebeløp i søknaden.

Merk at kommunen ikke kan få tilskudd til ordinær drift av tjenester (for eksempel kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring) eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Krav til innhold

Prosjektet skal dreie seg om ett av disse temaene/tiltakene:

 • utvikle metoder og opplæringsmodeller som bedrer kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen
 • utvikle helhetlige opplæringsløp som sikrer sammenheng mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud (videregående skole, grunnskole for voksne o.l.)
 • arbeidsrette norskopplæringen eller introduksjonsprogrammet
 • utvikle norskopplæringstilbud for personer med høyere utdanning som sikrer rask progresjon og er tilpasset deltakernes behov
 • utvikle løp innenfor introduksjonsprogrammet for flyktninger med medbrakt høyere utdanning slik at de raskt kommer ut i en jobb i samsvar med deres kompetanse

Alle tiltakene som retter seg mot norskopplæringen skal være i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanen finner du hos Kompetanse Norge.

Arbeidsrettede tiltak må basere seg på behovet for arbeidskraft lokalt eller regionalt.

Kunnskapen og metodene kommunen utvikler gjennom prosjektet skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner.

Søknad

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Krav til prosjekter som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må rapportere på hvordan det går med prosjektet i en statusrapport. Du må også lage en tilskuddsrapport der du gjør rede for resultater og ressursbruk, og vurderer i hvilken grad prosjektet har oppnådd målet med tilskuddsordningen.
 • Du må delta i formidling av erfaringer og resultater fra prosjektet.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ditt regionkontor eller Kompetanse Norge:

 • IMDi Øst (dekker Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold): Sadegh Nazarzadeh (mobil: 464 32 060, e-post: sna@imdi.no)
 • IMDi Indre Øst (dekker Hedmark, Oppland og Buskerud): Ørjan Lande Hansen (mobil: 405 57 181, e-post: olh@imdi.no)
 • IMDi Sør (dekker Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark): Joseph Salomonsen (mobil: 916 91 453, e-post: jsa@imdi.no) og Tore Engelsen (mobil: 954 56 901, e-post: ten@imdi.no)
 • IMDi Vest (dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane): Akhtar Chaudhry (mobil: 920 51 478, e-post: akc@imdi.no) og Shahnaz Amin Haaq (mobil: 401 42 146, e-post: sah@imdi.no)
 • IMDi Midt-Norge (dekker Trøndelag og Møre og Romsdal): Rune Gjerdevik (mobil: 468 24 537, e-post: rgj@imdi.no)
 • IMDi Nord (dekker Nordland, Troms og Finnmark): Lars Erik Lillefloth (mobil: 947 85 818, e-post: lli@imdi.no) og Gry Brækmo (mobil: 454 29 793, e-post: gbr@imdi.no)
 • Kompetanse Norge: Kari Gregersen (telefon: 23 38 13 64, e-post: kari.gregersen@kompetansenorge.no)

Mer detaljerte regler for ordningen finner du i rundskriv under.