Hva gjelder ordningen?

Gjennom denne ordningen får frivillige organisasjoner tilskudd til ulike informasjonstiltak om det norske samfunnet som er rettet mot innvandrere, i all hovedsak arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer.

Organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi kan i tillegg få tilskudd til lokale prosjekter som er rettet mot flyktninger og innvandrere. Dette gjelder Den Norske Turistforening, Frivillighet Norge, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norges Fotballforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna og Norges idrettsforbund.

For mer detaljer, se regler for ordningen nederst på denne siden.

Hvem har fått tilskudd?

Det har vært to runder med tildelinger for denne ordningen i 2018 – en i mars og en i juli. Tabellen under viser den samlede oversikten over prosjekter som har fått tilskudd i 2018.

TABELL: OVERSIKT OVER PROSJEKTER SOM HAR FÅTT TILSKUDD FOR 2018
MottakerProsjektMålgruppeBeløp (kr) første rundeBeløp (kr) andre runde
Caritas Bergen Bedre integrering i Norge Flyktninger som er ferdig med introduksjons-programmet og bosatte arbeidsinnvandrere i Bergen og Hordaland   300 000
Caritas Norge, Caritas Bergen Informasjonssenter Bergen Arbeidsinnvandrere fra EØS-land og deres familier i Bergensområdet 150 000  
Caritas St. Laurentius Informasjonsarbeid og veiledning for innvandrere høsten 2018  Arbeidsinnvandrere og flyktninger som er ferdige med introduksjons-programmet i Drammen   150 000
Caritas Trondheim Vi vil også være med – innvandrerkvinner i det norske samfunnet Innvandrerkvinner utenfor introduksjonsprogrammet i Trondheim   100 000
Der du bor – Grenland Welcome Grenland , live and work 2018 Familieinnvandrere, og arbeidsinnvandrere med familier fra EU/EØS i Skien 300 000 150 000
Den Norske Turistforening

Ferskingkurs – introkurs til naturopplevelser for livet (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)

 Barn, unge, voksne og familier med innvandrer-bakgrunn i hele landet 350 000 300 000 
Drammen minoritetsråd Jasmin kvinnenettverk Innvandrerkvinner, mange ulike nasjonaliteter i Buskerud 100 000 100 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi) Minoritetsbefolkningen i hele Norge, befolkningen generelt, innvandrer-ungdom 550 000 155 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner – JURK Jusambassadørene Familieinnvandrede kvinner fra ulike deler av landet 450 000  50 000 
Jushjelpa i Midt-Norge Sosial dumping av arbeidsinnvandrere Arbeidsinnvandrere 350 000  
Kristent Interkulturelt Arbeid  Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere i Oslo sentrum og Oslo Øst Arbeidsinnvandrere i de sentrumsnære bydeler og Oslo Øst. Hovedsaklig fra Sør- og Øst-Europa, men også Midtøsten, Asia og Afrika. 350 000  
Kristent Interkulturelt Arbeid Rogaland Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere  Arbeidsinnvandrere fra Sør og Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør Amerika i Sandnes, innvandrerkvinner fra Afrika, Asia, Sør-Amerika Sør og Øst-Europa i Stavanger.

300 000

 
Kvinneuniversitetet i Nord – KUN Lokalt tilpassede samfunnskurs for arbeidsinnvandrere  Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa og ektefeller i Lofoten, Salten   280 000
Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  Barn, unge og foreldre med minoritetsbakgrunn, og fotballklubber i områder med høy andel innvandrere i hele landet 400 000 200 000
Norges idrettsforbund Inkludering i idrettslag – aktivitetsguide Barn og unge med flyktning- og innvandrerbakgrunn, idrettsråd, idrettskretser og idrettslag   350 000
Norges KFUK-KFUM – Forandringshuset Forandringshusets veiledningsteam Unge og voksne med innvandrerbakgrunn fra land utenom EU/EØS i Haugesund   140 000 
Norges Røde Kors Integrerings- og inkluderingstiltak – norsktrening (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  Flyktninger og andre over hele landet 600 000 350 000 
Norges Røde Kors (Stella Oslo) Stella Røde Kors Kvinnesenter Alle kvinner, primært kvinner med innvandrerbakgrunn 350 000  
Norsk Folkehjelp Oslo Arbeidsmarkedsorientering og informasjon Arbeidsinnvandrere og andre innvandrere som ikke omfattes av introduksjonsordning 350 000  
Norsk Folkehjelp Folkevenn (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  Flyktninger og andre innvandrere over hele landet 400 000 160 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  Kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn i hele landet, og medlemmer i lokale sanitetsforeninger 500 000 200 000
Pawa Foundation Informasjon og veiledning til afrikanere bosatt i Oslo/hele landet Afrikanske innvandrere 300 000  
Polsk forening på Hitra Informasjon og veiledning til arbeidsinnvandrere på Hitra og Frøya Polske arbeidsinnvandrere bosatt på Hitra og Frøya   100 000
Redd Barna En god nabo – Aktive sammen – aktivitetskort til barnefamilier (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  Flyktningfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Molde, Tinn og Mandal 400 000 200 000
Reform – ressursenter for menn Bli med! Utvikling og gjennomføring av integreringsmøter Mannlige polske arbeidsinnvandrere i Oslo, Bergen og Trondheim   275 000
Stiftelsen Kirkenes Bymisjon i Bergen Informasjonsformidling og veiledning til norsk språk, jobb og samfunn Arbeidsinnvandrere utenfor EU/EØS 350 000  
Stiftelsen Robin Hood Huset Rådgivningstiltak for voksne innvandrere utenfor introduksjons-programmet Innvandrere i Bergen som ikke er omfattet av introduksjonsprogrammet    190 000 
Vest-Agder Bygdekvinnelag Dine plikter – dine rettigheter i den norske samfunnet Innvandrerkvinner, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere i Vest-Agder   250 000
Vestfold Røde Kors Stella Vestfold / Tønsberg Innvandrerkvinner fra Asia og Afrika, og arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa 400 000  

Krav til deg som har fått tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi: 

  • Du må bruke tilskuddet i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrevet fra IMDi.
  • Hvis du ønsker å endre prosjektet, slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke fra IMDi. 
  • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt finner du i tilskuddsbrevet du fikk fra IMDi.

Rapportering

Prosjekter som har fått tilskudd må levere:

  • statusrapport innen 15.8.2018 (dette gjelder ikke for prosjekter, som kun har fått tildeling i andre runde)
  • tilskuddsrapport innen 15.01.2019
  • regnskapsrapport innen 15.03.2019 (hvis du har fått 200 000 kroner eller mer)

Vil du søke tilskudd for 2019?

Vi lyser ut midlene etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet (med forbehold om at ordningen videreføres). Det skjer som regel i desember.

Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet januar/februar. 

I mellomtiden kan du lese mer om årets regler for tilskuddsordningen nederst på denne siden. Vi kan ikke garantere at reglene blir helt like neste år, men du vil kunne se om dette er noe for din organisasjon.

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under. Merk at rundskrivet gjelder den opprinnelige utlysningen for 2018.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ingrid Signe Mohn (e-post: ism@imdi.no, telefon: 97 00 48 21).