NAV har flere tiltak som retter seg spesielt mot arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, der de tilbys informasjon, veiledning, jobbformidling og ulike arbeidsmarkedstiltak.