Det finnes få tilbud om etablereropplæring spesifikt for innvandrere, men IMDi har en tilskuddsordning til etablererveiledning for innvandrere. Gjennom denne ordningen kan kommuner, fylkeskommuner og institusjoner med fagekspertise i entreprenørskap få støtte til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring.