Velg hvilke maler du ønsker å bruke og last ned og lagre filen på egen pc. Malen må fylles ut med informasjon om deltakeren og teksten må tilpasses innholdet i vedtaket som fattes. Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Vedtak om introduksjonsprogram

Maler på bokmål

Maler på nynorsk

Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Maler på bokmål

Maler på nynorsk

Malene skal etter hvert flettes automatisk i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Individuell plan

Husk at deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring skal ha individuell plan. 

Kommunen må fatte enkeltvedtak om den indviduelle planene. Ved en vesentlig endring av den individuelle planen regnes avgjørelsen også som et enkeltvedtak.

Her kan du laste ned mal for individuell plan, samt veiledning til deltakere på flere språk.