Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter

51 sak(er)

 • Aktuelt

  Følg tolkekonferansen direkte

  I løpet av konferansen «Tolking i barnevernet – lønner det seg?» vil du få høre mer om hvordan du best kan planlegge og organisere bruk og bestilling av tolketjenester i din virksomhet.

  7. november 2018

 • Aktuelt

  Følg deler av fagverkstedet direkte

  Nyankomne flyktninger og innvandrere som har lite skolegang kan ha en krevende vei til arbeid. På IMDis fagverksted kan du bli inspirert og lære mer om hvordan din kommune kan lykkes med å få dem i jobb.

  29. oktober 2018

 • Ny rapport:

  Flyktningers erfaringer med introduksjonsprogrammet

  Flyktningene ønsker mer relevant innhold i introduksjonsprogrammet og opplæring som i større grad er tilpasset eget nivå. Det er noen av funnene i en ny undersøkelse blant introduksjonsdeltakere.

  25. oktober 2018

 • Aktuelt

  Oppfølging av introdeltakere i fødselspermisjon

  Kommunene har nå plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned.

  12. oktober 2018

 • Statsbudsjettet 2019:

  Foreløpig tilskuddskalkulator for 2019

  I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet 2019 har IMDi utarbeidet en foreløpig tilskuddskalkulator med satser for 2019. Endelige satser vil være klare etter at statsbudsjettet er behandlet av Stortinget i desember.

  9. oktober 2018

 • Siste oppdateringer

  Nye medlemmer i Nasjonalt utvalg for bosetting

  Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger, samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre har fått nytt mandat og nye medlemmer for perioden 2018–2021.

  22. august 2018

 • Siste oppdateringer:

  Dette må du vite om bruk av tolk

  Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester. Når må du bruke tolk? Hvordan bestiller du kvalifisert tolk? Og hvordan forbereder og gjennomfører du en tolket samtale? På våre tolkesider finner du råd og veiledning.

  28. juni 2018

 • Ny rapport:

  Innvandring og integrering i norske medier

  Personer med innvandrerbakgrunn kommer til orde i to prosent av alle medieoppslag i 2017. Dette er likt som i 2009, selv om innvandrerandelen i befolkningen har økt siden den gang.

  28. juni 2018

 • Aktuelt

  Nye endringer i introduksjonsloven

  Kommunene får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkere, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring utvides med medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse.

  18. juni 2018

 • Meld deg på:

  Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid

  Flyktninger og innvandrere med lite skolegang kan ha en krevende vei til arbeid. På IMDis fagverksted til høsten kan du lære mer om hvordan din kommune kan lykkes med å få dem i jobb. Meld deg på fagverksted i Trondheim, Bergen eller på Gardermoen!

  14. juni 2018

 • Aktuelt:

  Integreringsløftet – veien videre (ekstern lenke)

  Hvordan sikre bedre resultater i integreringsarbeidet og bidra til at flere kommer i jobb? På integreringsseminaret fredag 15. juni skisserte statsråd Jan Tore Sanner veien videre. Opptak fra seminaret er tilgjengelig på regjeringen.no.

  14. juni 2018

 • Ny ressurs:

  Veiledning i introduksjonsprogrammet (ekstern lenke)

  Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? KS har samlet tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med programmet i kommunene.

  5. juni 2018

 • Aktuelt:

  Fagmøte om overføringsflyktninger fra Kongo (ekstern lenke)

  Av de 2120 overføringsflyktningene norske kommuner skal ta imot i år, vil 1000 være fra Kongo. Vil du vite mer om landet, arbeidet med bosetting i Norge og erfaringer med kongolesiske flyktninger? Se opptak fra vårt fagmøte 30. mai.

  28. mai 2018

 • Nytt fra Nordlandsforskning:

  Gir strengere vilkår for familieinnvandring bedre integrering? (ekstern lenke)

  Vilkår for familieinnvandring har de siste årene blitt strammet inn. Det har beskjedne positive effekter for integrering, men gir alvorlige konsekvenser for flere familier som blir splittet. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning.

  24. mai 2018

Vis flere