Søkekriterier (åpne / lukke)
Arkivert

Gammelt innhold vises ikke i utlistingen. Huk av for å vise funn fra arkiverte nyheter.

Oversikter

65 sak(er)

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen 2018

  Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Bærum stakk av med prisen i konkurranse med seks andre kommuner: Asker, Bodø, Lørenskog, Stange, Steinkjer og Tromsø.

  14. februar 2019

 • Aktuelt

  Frist for å registrere i NIR er 28. februar 2019

  Har din kommune deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2018 uten at dette er registret i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)? IMDi minner om at fristen for å ajourføre registreringer i NIR er 28. februar 2019.

  12. februar 2019

 • Aktuelt

  Nytt nettsted for ungdom som lever under press

  Nettstedet Nora skal bidra i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Her kan ungdom finne historier de kan kjenne seg igjen i og informasjon om rettigheter og hjelpeapparat.

  6. februar 2019

 • Aktuelt

  Bedre stat-prisen

  IMDi har sammen med fire andre direktorater vunnet Bedre stat-prisen 2019 for 0-24-samarbeidet, som skal bidra til at alle barn og unge får den støtten de trenger for å mestre eget liv.

  23. januar 2019

 • Aktuelt

  Har din kommune svart på IMDis årlige undersøkelse?

  IMDi inviterer hvert år alle norske kommuner til å besvare en undersøkelse om kommunalt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Har din kommune svart på undersøkelsen?

  16. januar 2019

 • Aktuelt

  Ny rapport om negativ sosial kontroll gir innsikt

  Sentralt for å forstå og forebygge at ungdom med innvandrerbakgrunn utsettes for negativ sosial kontroll, er foreldrenes perspektiver, tradisjoner og orientering mot opprinnelseslandet.

  16. januar 2019

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen: Steinkjer kommune

  Steinkjer kommune har mange års erfaring i bosettings- og integreringsarbeid. Kommunen har godt og planmessig bosettings- og kvalifiseringsarbeid. Den er også en pådriver i det regionale integreringsarbeidet.

  21. desember 2018

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen: Tromsø kommune

  Tromsø kommune har bosatt flyktninger i alle år, og alltid fattet vedtak i samsvar med anmodning, uansett hvor store svingningene i bosettingsbehovet har vært. Det gjelder også enslige mindreårige flyktninger.

  21. desember 2018

 • Aktuelt

  Bosettings- og integreringsprisen: Stange kommune

  I Stange kommune jobber politisk ledelse og kommunen for øvrig kontinuerlig med å implementere integrerings- og mangfoldsperspektivet i planarbeid, kulturarbeid og øvrig drift.

  21. desember 2018

 • Aktuelt

  Følg tolkekonferansen direkte

  I løpet av konferansen «Tolking i barnevernet – lønner det seg?» vil du få høre mer om hvordan du best kan planlegge og organisere bruk og bestilling av tolketjenester i din virksomhet.

  7. november 2018

 • Aktuelt

  Følg deler av fagverkstedet direkte

  Nyankomne flyktninger og innvandrere som har lite skolegang kan ha en krevende vei til arbeid. På IMDis fagverksted kan du bli inspirert og lære mer om hvordan din kommune kan lykkes med å få dem i jobb.

  29. oktober 2018

 • Ny rapport:

  Flyktningers erfaringer med introduksjonsprogrammet

  Flyktningene ønsker mer relevant innhold i introduksjonsprogrammet og opplæring som i større grad er tilpasset eget nivå. Det er noen av funnene i en ny undersøkelse blant introduksjonsdeltakere.

  25. oktober 2018

Vis flere