Hvordan får du tilgang?

Det er kommuneansatte som jobber med bosetting, introduksjonsprogram og norskopplæring som kan få tilgang til IMDinett – NIR og bosetting.

Hvis du er ny bruker, må du få opprettet en bruker til systemet. Hvis du allerede har en bruker knyttet til NIR, og også skal jobbe med bosetting, må du få lagt til nye tilganger til denne brukeren. I hver kommune er det en eller flere kommuneadministrative bruker som kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med denne dersom du trenger tilgang.

Hvem har tilgang til hva?

Hvilke deler av løsningene du har tilgang til er avhengig av hvilken rolle du har som bruker.

TABELL: OVERISKT OVER ROLLER OG TILGANGER I NIR OG BOSETTING
OmrådeRolleBeskrivelse
IMDinett Kommuneadministrativ bruker Denne rollen gir tilgang til brukeradministrasjonen, og gir deg mulighet til å opprette brukere og tildele de nødvendige rollene de trenger. Denne rollen i seg selv gir ikke tilgang til øvrig informasjon og saksbehandling i NIR og bosetting.
Anmodning Kommune_Anmoder_Skriv Denne rollen gir nødvendige tilganger til å åpne, behandle og besvare anmodninger om bosetting av flyktninger fra IMDi. Du får også se i hendelser og legge notater knyttet til anmodning. Brukeren skal kunne se historikken for anmodninger, søk av personer som er bosatt til kommunen uten tilgang til personmappen.
Kommune_Anmoder_Les Denne rollen gir mulighet til å lese informasjon rundt saksbehandlingen på anmodning i din kommune, se vedtak som er registrert fra kommunen, se fordelingene kommunen har fått fra IMDi samt svaret fra kommunen, søke personer som er bosatt og se grunndata uten at brukeren får tilgang til å lese i personmappen.
Bosetting Kommune_Bosetter_Skriv Denne rollen gir tilgang til alle saksbehandlingsprosesser knyttet til bosetting i IMDInett. Det gjelder åpne og svare på fordelingslister sendt fra IMDI. Du får også tilgang til å søke opp personer, og lese detaljert informasjon om personer som er bosatt eller søkt ut til din kommune.
Kommune_Bosetter_Les Brukeren skal kunne ha innsyn i personmappen til individer som har blitt søkt ut til kommunen, bruke søkefunksjonen for å hente liste over utsøkte til kommunen, ha tilgang til bosettingsrapporter.
NIR Kommuneles Kan se på data, med unntak av lukkede data, for alle personer med beregnet kategori
Kommuneintro Tilgang til å utføre handlinger på personer tilknyttet introordning, som har oppfølgingskommune/bydel lik brukers kommune/bydel, inkludert etterregistrering 24 måneder tilbake i tid.
Kommunenorsk Tilgang til å utføre handlinger på personer tilknyttet norskordning, som har oppfølgingskommune/bydel lik brukers kommune/bydel, inkludert etterregistrering 24 måneder tilbake i tid
Kommunetilskuddasylsøker Tilgang til å angi at egen kommune «søker» om tilskuddstypen Norskopplæring for asylsøkere i mottak og tilbyr asylnorsk.
Kommuneetterregistrering Tilgang til å gjøre etterregistreringer lengre enn to måneder tilbake i tid. Denne rollen kan kun IMDi administrere.
Kommunesuperbruker Rollen har alle privilegier bortsett de som er knyttet til kommuneadministrator. Kommuneadministrator kan kun se sine egne supportsaker. Denne rollen kan kun IMDi administrere.
Kommunesupport Tilgang til å se alle supportsaker i en kommune. Denne rollen kan kun IMDi administrere.

Hvordan kommer du i gang?

Har du bruker, logger du deg på med brukernavn, passord og appen EVRY Buypass Code på din smarttelefon.

Slik laster du ned appen Buypass Code (pdf)

Slik logger du deg på NIR og bosetting med appen Buypass Code (video)

Hvordan administrerer du brukere?

Slik oppretter du brukere og tildeler roller i NIR og bosetting (video)

Det er brukere som har rollen "kommuneadministrativ bruker" som kan opprette brukere i og tildele de nødvendige rollene de trenger. Denne rollen i seg selv gir ikke tilgang til øvrig informasjon og saksbehandling i NIR og bosetting. Kommuneadministrativ bruker vil også ha tilgang til å melde inn supportsaker.

IMDis anbefaling er at denne rollen legges til IKT-avdelingen(e) eller andre som har klare rutiner og profesjonell erfaring med brukeradministrasjon og kjennskap til kommunens offentlige IP-adresser.

Hvis det er noen nye brukere som skal rollen «kommuneadministrativ bruker», eller noen som ikke lenger skal ha den, må kommunen melde dette inn til IMDi via eget skjema.

Kan vi hjelpe deg?

Om du ikke får logget inn, ring oss på 40 00 19 60. 

Om det gjelder andre problemer med systemene, kan du melde inn en sak her