Hvem er tilbudene for?

De fleste tilbudene er i utgangspunktet laget for personer med fluktbakgrunn, men mange av dem er også åpne for andre innvandrere.

Kan de inngå i introduksjonsprogrammet?

Tiltak som akademisk praksisplass, kurs i nasjonale fag, innføringskurs og så videre kan inngå i et introduksjonsprogram for de som har rett på det. 

Ordinære studier på full tid ikke kan inngå i et introduksjonsprogram.

Hva tilbys?

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

 • tilbud om gjestestatus i et fagmiljø ved NTNU
 • norskkurs for flyktninger med akademisk bakgrunn
 • kompletterende utdanning i realfag/ingeniørfag for flyktninger

Les mer på sidene til NTNU.

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:

 • akademisk praksisplass
 • tilbud om veiledning

Les mer på sidene til NMBU.

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus):

 • akademisk praksisplass
 • akademisk nettverk, nettkurs (MOOCS) og språkkurs
 • kompletterende utdanninger for sykepleiere, lærere realfags-/teknologiutdanning
 • nasjonale fag for helsearbeidere som skal ha autorisasjon, for sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og tannleger

Les mer på sidene til HiOA.

Universitetet i Agder (UiA):

 • akademisk praksis
 • mentorordning
 • utdanning for tospråklige

Les mer på sidene til UiA.

Universitetet i Oslo (UiO):

 • akademisk praksisplass
 • akademisk nettverk for flyktninger

Les mer på sidene til UiO.

Universitetet i Bergen (UiB):

 • Akademisk praksis
 • Norskkurs for flyktninger med akademisk bakgrunn, trinn 2 og 3
 • Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området
 • Tilbud om veiledning

Les mer på sidene til UiB.

Folkeuniversitetet i Oslo, Hamar, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim og Stavanger:

 • nasjonale fag for helsearbeidere som skal ha autorisasjon, for sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og tannleger

Les mer på sidene til Folkeuniversitetet.

Har du spørsmål?

Er du en flyktning eller en innvandrer som vil benytte seg av noen av disse tilbudene? Ta kontakt med den høyskolen eller det universitetet som gir tilbudet du er interessert i.

For informasjon om utdanningen kan kombineres med introduksjonsprogrammet, ta kontakt med de som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunen din. Vanligvis er det en flyktningtjeneste, voksenopplæring eller NAV.