Aktivitets- og redegjørelsesplikten for norske virksomheter ble i 2009 utvidet til å omfatte nye krav i forhold til aktivitet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det ble også satt nye krav til rapportering i årsberetning.

Kursene som tilbys i 2010, bygger videre på erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakere på fjorårets kurstilbud.

Gir rask og praktisk innføring

Kursene gir rask og praktisk innføring i hvordan imøtekomme lovverket og innsikt i relevant diskrimineringsjuss. Det blir spesielt fokus på rekruttering, lønn og arbeidsbetingelser.
 
Program og påmelding skjer elektronisk på LDOs kampanjesider på www.ldo.no/mangfold  eller du kan klikke deg inn på aktuelt kurssted:

Kan føres opp i årsberetningen

Kursdeltakelse kan føres opp i virksomhetens årsberetning og dermed innfri deler av aktivitetsplikten.

Kursene er del av en større kampanje  der det også har blitt utviklet en workshop om likeverdig tjenesteyting rettet mot ansatte med direkte publikumskontakt. Kontakt organisasjonskonsulentfirmaet Splint dersom dette er et tilbud som din virksomhet ønsker å benytte seg av.

Kampanjen støttes med midler fra EUs PROGRESS program , likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet.